PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Klasická latina II. - AAH500163
Anglický název: Classical Latin II.
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Kalivoda
Vyučující: PhDr. Jan Kalivoda
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
Klasická latina II je volitelný předmět, který je zamýšlen jako podpůrný povinnému předmětu Klasická latina pro
archiváře. Jeho cílem je umožnit studentům i vyučujímu podrobně procvičit všechny gramatické a lexikální jevy
vyložené v povinném předmětu a absolvovat všechna cvičení, která nabízí předepsaná učebnice a která připraví
přednášející.<br>
<br>
Tento předmět dá studentům povinného předmětu Klasická latina reálnou možnost zvládnout předepsané
penzum tohoto předmětu v 1.ročníku studia a odejít z něj připraven pro pokračování studia latiny v magisterském
předmětu Středověká latina.<br>
<br>
Požadavky k atestaci: motivovaná a aktivní účast na většině hodin předmětu během semestru, prokázání
schopnosti přeložit a analyzovat latinské pasáže, se kterými bylo pracováno během semestru.<br>
<br>
Literatura: Viz povinný předmět Klasická latina pro archiváře
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK