Diplomový seminář - AAH500126
Anglický název: Master's Diploma Seminar
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAH500243
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Z//Je záměnnost pro: AAH500014
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (07.04.2020)
Cílem je příprava, shromáždění literatury a pramenů a k zadané práci a její vlastní zpracování v rámci specializovaných tématických diplomových seminářů vypisovaných jednotlivými vyučujícími katedry a zaměřených především na následující hlavní okruhy - problematiku archivní, jednotlivých pomocných věd historických a otázky diplomaticko správní.

Vyhledání odborné literatury (za spolupráce, resp. konzultace s pedagogem) vztahující se k tématu je součástí heuristiky.