PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy výpočetní techniky II - AAH500124
Anglický název: Principles of IT
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Záměnnost : AAH500022
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (29.10.2019)

1.Práce ve Wordu - rozšíření dovedností z předchozího kursu: Členění dokumentu do oddílů. Vytváření poznámkového aparátu - i víceúrovňového. Automatické vytváření obsahu. Slučování souborů (např. vytvoření adresných pozvánek pro větší skupinu lidí), vytvoření vstupních dat pro slučování souborů v programu Word i v programu Excel, problém přechylování - programováni textu, výběr záznamů ze souboru vstupních dat pro slučování (filtry). Automatický text. Psaní matematických výrazů (editor rovnic). Podrobnosti o formátování znaků: meziznaková mezera, psaní proloženým písmem, překrývání znaků, umístění textu vůči řádku, proklad písma (kerning). Vlastnosti dokumentu. Závěrečná práce ve Wordu: vytvoření vlastní navštívenky.

2.Práce v Excelu: Vytváření grafů. Práce s tabulkou jako s jednoduchou databází (řazení, a filtry). ?Výpočty" s textem. Vytvoření datového souboru pro slučování souborů ve Wordu. Základní statistické výpočty (průměr, počet výskytů jevu). Kopírování s relativními i absolutními adresami. Optimální organizace programování výpočtů. Práce s více listy. Speciální kopírování: jen vzorců, jen výsledků výpočtů, jen formátu buňky.

3.Práce v databázovém systému Access: návrh a vytvoření struktury tabulky, úpravy struktury, vkládání dat, úpravy dat, vytvoření formuláře pro vkládání dat, tvorba dotazů, vytváření sestavy pro zobrazení a tisk dat, spolupráce Accessu s Excelem a s Wordem.

4.V případě zájmu: základy tvorby HTML stránek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK