PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historická geografie II - AAH500120
Anglický název: Historical Geography
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAH500234
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Mgr. Jitka Močičková
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (25.10.2019)

Mapy a jejich třídění

Topografické příručky a čtení starých map: země Koruny české

Exkurze do mapové sbírky Národního archivu

Vývoj velkoměstské aglomerace na příkladu Prahy

Exkurze do sbírky map a plánů Archivu města Prahy

Proměny krajiny a prameny pro jejich studium

Mapy a veduty, obraz a text

Obrazová výzdoba na mapách (parerga), mapy jako výtvarný artefakt

Vývoj hranic Čech v 10.-14. století, pojem hranice ve středověku

Územní vývoj vedlejších zemí Koruny české

Jak se územní vývoj odráží v heraldických pramenech

Územní vývoj uherské části habsburské monarchie

Územní vývoj a teritoria říše s důrazem na rakouské země

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK