PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomatika novověku - AAH500114
Anglický název: Diplomatics of th Modern Period
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Vyučující: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK