PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomatika novověku - AAH500114
Anglický název: Diplomatics of th Modern Period
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Vyučující: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (06.04.2020)
Vývoj kanceláří 19. a 20. století, místo a práce úředníků, proces vzniku úředního spisu v moderní době, tj. jeho oběh od podání až po vyhotovení čistopisu a jeho odeslání. Změny vnějších a vnitřních znaků písemností v 19. a 20. století. Základní typy písemností centrálních orgánů, institucí zemské a místní správy, specifika písemností správy soudní, finanční, hospodářské aj. V semináři práce s konkrétními písemnostmi, příprava registrů a stanovení jejich typů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (06.04.2020)

J. Šebánek, Z. Fiala, Z. Hledíková, Česká diplomatika do roku 1848, Praha 1971.

H. O. Meisner, Archivalienkunde vom 16. Jhr. bis 1918, Leipzig 1969.

H. O. Meisner, Urkunden- und Altenlehre der Neuzeit, Leipzig 1952.

E. Neuss, Altenkunde der Wirtschaft 1, 2, Berlin 1954-1956.

Gazette des Archives 172, Paris 1996.

J. Kloosterhuis, Amtliche Altenkunde der Neuzeit. Ein hilfswissenschaftliche Kompendium. Archiv für Diplomatik. Schuflgeschelle, Siegel und Wappenkunde, 45, Köln – Weimar – Wien 1999.

E. Šmilauerová, Správní vývoj a diplomatika písemností ONV v letech 1945-1960. Sborník archivních prací XXXII, 1982.

A. Fejlková, Správní vývoj a diplomatika písemností resortu energetiky v Československu v letech 1945-1969. Sborník archivních prací XXXVIII, 1988.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK