PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomatika středověku - AAH500112
Anglický název: Diplomatics of Middle Ages
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAH500228
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK