PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Archivní exkurze - AAH500042
Anglický název: Archival Field Trip
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAH500127
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními typy státních i soukromých archivů, rukopisnými knihovnami a
jejich prodilujícími fondy nejen v ČR, ale pokud možno také v zahraničí. Studenti se podílejí na programu exkurze
vypracováním odborných referátů k regionům, institucím a objektům na trase exkurze-
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK