PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná praxe - AAH500040
Anglický název: Specialized Practice
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Z [týdny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 3 [týdny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAH500125
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
Během odborné praxe se studenti pod vedením zkušených odborníků seznamují s obsahem a formami práce
archiváře. Důraz se klade na propojování teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi. Studenti si vedou
záznamy o průběhu praxe a činnostech, které vykonávali. Na závěr praxe budou shrnuty a zhodnoceny získané
zkušenosti.
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK