PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Středověká paleografie - AAH500018
Anglický název: Mediaeval Paleography
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAH500225
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SNASAAFF (21.01.2013)
Předmět má posluchačům přiblížit metodiku paleografie jako samostatné vědní disciplíny (děje se příklady z
vývoje paleografické metody vybranými a dokumentovanými na významným publikacích), seznámit je s vývojem
latinského písma od jeho vzniku v cca 5.st.př.n.l. po rok 1500, s charakteristikou jednotlivých v celém vývoji
používaných typů, seznámit s literaturou a paleografickými edicemi nutnými pro paleografické srovnávání. V
praktické části jde o nácvik bezpečné orientace v typech starších písem (do r.800) a jejich rozeznání a časové
zařazení, a dále o praktickou znalost čtení běžných písem období let 800-1500.

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.05.2008)

Spunar, Pavel, Définition de la paléographie, Scriptorium 12, 1958, s. 108-110

Spunar, Pavel, Paleografie a kodikologie, Listy filologické 83, 1960, s. 244-248; 84, 1961, s. 140-143

Rück, Peter (ed.), Methoden der Schriftbeschreibung (Historische Hilfswissenschaften 4), Stuttgart 1999

Příručky

Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898

Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951

Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu)

Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961

Batelli, Giulio, Lezioni di paleografia, Citta di Vaticano 1949 (3)

Bischoff, Bernhard, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin 1979 a další vydání (též přeloženo do italštiny, angličtiny, francouzštiny s mírnými odlišnostmi a přílohami)

Bretholz, Bertold, Lateinische Paläographie, Leipzig 1912 (2., další vyd. 1926)

Cencetti, Giulio, Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna 1956

Förster, Hans, Abriss der lateinischen Paläographie, Stuttgart 1963 (2., 2004 vyšlo rozšířené vydání doplněné Thomasem Frenzem)

Gasparri, Françoise, Introduction a l´histoire de l´écriture, Turnhout 1994

Gieysztor, Aleksander, Zarys dziejów pisma lacińskiego, Warszawa 1973

Semkowicz, Wladyslaw, Paleografia lacińska, Kraków 1951

Schneider, Karin, Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten, Tübingen 1999

Stiennon, Jacques, Paléographie du Moyen Age, Paris 1973 a další opakovaná vydání

Sturm, Heribert, Unsere Schrift, Neustadt /Aisch 1970 (3.)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)

Středověká paleografie I

Předmět posluchačům přibližuje metodiku paleografie jako samostatné vědnídisciplíny, seznámí je s vývojem latinského písma od jeho vzniku v cca 5.st.př.n.l. po rok 1500, s charakteristikou jednotlivých v celém vývoji používaných typů, s literaturou a paleografickými edicemi nutnými pro paleografické srovnávání. V praktické části jde o nácvik bezpečné orientace v typech starších písem (do r.800) a jejich rozeznání a časové zařazení, a dále o praktickou znalost čtení běžných písem období let 800-1500.

Spunar, Pavel, Paleografie a kodikologie, Listy filologické 83, 1960, s. 244-248; 84, 1961, s. 140-143 Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898 Havel, D.-Krmíčková, H.: Paleografická čítanka, Brno 2014 Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951 Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu) Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961 Batelli, Giulio, Lezioni di paleografia, Citta di Vaticano 1949 (3) Bischoff, Bernhard, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin 1979 a další vydání Bretholz, Bertold, Lateinische Paläographie, Leipzig 1912 (2. vyd. 1926) Cencetti, Giulio, Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna 1956 Förster, Hans, Abriss der lateinischen Paläographie, Stuttgart 1963 (2004 vyšlo rozšířené vydání doplněné Thomasem Frenzem) Gasparri, Françoise, Introduction a l´histoire de l´écriture, Turnhout 1994 Gieysztor, Aleksander, Zarys dziejów pisma lacińskiego, Warszawa 1973 Semkowicz, Wladyslaw, Paleografia lacińska, Kraków 1951 Schneider, Karin, Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten, Tübingen 1999 Stiennon, Jacques, Paléographie du Moyen Age, Paris 1973 a další opakovaná vydání Sturm, Heribert, Unsere Schrift, Neustadt /Aisch 1970 (3.) Pátková, Hana, Česká středověká paleografie, České Budějovice 2008

Atestace: písemná - přepis textu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK