PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář PVH a dějin správy - AAH400018
Anglický název: Seminar on Auxiliary Historical Sciences and History of Administration
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (09.04.2004)
Cílem semináře je samostatné zpracování dohodnutého tématu z pomocných věd historických nebo z dějin správy podle zájmu studenta. Předpokládá se, že student naznačí své možnosti samostatné práce a že v práci na příslušném tématu bude pokračovat i ve své diplomové práci (to samozřejmě není podmínkou).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK