PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Cvičení z novověké paleografie - AAH100130
Anglický název: Paleography of Modern Period - Exercises
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (02.04.2020)
V rámci kurzu získají studenti praktické znalosti čtení latinských písem z období raného novověku a novověku.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (02.04.2020)

Kašpar, Jaroslav, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 2 sv., Praha 21979, 31987;

Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898;

Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951;

Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961;

Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu);

Leo Santifaller, Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500-1851, Jena 1930;

Górski, Karol, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XXw., Warszawa 31978;

Słowinski, Jan, Rozwoj pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku, Lublin 1992;

Bobowski, Kazimierz, Ewolucjy pisma neogotyckiego na Śłansku od poczatku XVI do połowy XX wieku, Wroclaw – Warszawa 1992.

Hledíková, Zdeňka – Kašpar, Jaroslav – Ebelová, Ivana, Paleografická čítanka, Praha 22000;

Ebelová, Ivana, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004;

Kaňák, Bohdan, Paleografické texty, sešit 1, Olomouc 1994, sešit 2, Olomouc 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK