PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
České středověké dějiny (do počátku 16. století) - AAH100116
Anglický název: Czech History of Middle Ages (till Beginning of the 16th Century)
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (24.10.2019)

I. Konec Přemyslovců a nástup Lucemburků (četba kronik)

II. . Inaugurační diplomy a volební kapitulace.

III. Životopisy (Vita Caroli)

IV. Dvůr, slavnosti, korunovační řád

V. . Kroniky karlovské a literatura jako pram.

VI. Cesta ke kodifikaci zemského práva; Maiestas Carolina

VII. Obraz jako pramen pro historika

VIII. Kroniky a další prameny doby husitské

IX. Husitství: diskusní hodina (na zákl. seznámení s literaturou

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK