PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy archivnictví I - AAH100112
Anglický název: The Principles of Archive Atudies I
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (24.10.2019)

1. Vývoj archivnictví na obecné rovině, základní přehled literatury a odborných periodik

2. Vymezení základních pojmů - archiv, archivní fond, archiválie, celková zpracování archivní terminologie

3. Základní pořádací principy, hlavní archivní pomůcky

4. Vývoj archivnictví v českých zemích

5. Současná archivní legislativa, organizace archivnictví v České republice, základní přehled archivů v ČR

6. Vývoj archivního školství

7. Dějiny a organizace archivnictví ve vybraných evropských zemích (Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko), nejvýznamnější archivy v těchto zemích

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK