PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy pomocných věd historických - AAH100108
Anglický název: The Principles of the Auxiliary Historical Sciences
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (24.10.2019)

1. PVH obecně

2. paleografie

3. diplomatika

4. sfragistika

5. heraldika

6. genealogie

7. epigrafika

8. historická metrologie

9. chronologie

10. kodikologie

11. numismatika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK