PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny správy od roku 1848 III. - AAH100105
Anglický název: History of Administration after 1848 III.
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (24.10.2019)

Období 1945-1989:

1. Tzv. prozatímní státní zřízení v Londýně

2. Dekrety prezidenta republiky

3. Základní státoprávní změny v Československu po skončení druhé světové války

4. Ústavní vývoj od roku 1945

5. Problematika Slovenska, vznik slovenských národních orgánů a vývoj jejich poměru k ústředním orgánům

6. Federalizace Československa

7. Národní výbory - vznik a podstata

8. Proměny postavení, organizace a kompetencí národních výborů

Období po roce 1989:

1. Státoprávní změny po listopadu 1989

2. Vývoj česko-slovenského poměru v oblasti ústavního práva a správy, rozpad Československa

3. Zrušení národních výborů, obnovení obecní samosprávy, vznik okresních úřadů

4. Vznik VÚSC, zrušení okresních úřadů, ustavení obecních úřadů s rozšířenou působností

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK