PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Cvičení ze středověké paleografie - AAH100094
Anglický název: Medieval paleography - exercises
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAH100129
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: SNASAAFF (21.01.2013)
Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)

V předmětu si studenti osvojí praktické znalosti čtení středověkých latinských písem

Spunar, Pavel, Paleografie a kodikologie, Listy filologické 83, 1960, s. 244-248; 84, 1961, s. 140-143 Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898 Havel, D.-Krmíčková, H.: Paleografická čítanka, Brno 2014 Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951 Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu) Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961 Batelli, Giulio, Lezioni di paleografia, Citta di Vaticano 1949 (3) Bischoff, Bernhard, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin 1979 a další vydání Bretholz, Bertold, Lateinische Paläographie, Leipzig 1912 (2. vyd. 1926) Cencetti, Giulio, Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna 1956 Förster, Hans, Abriss der lateinischen Paläographie, Stuttgart 1963 (2004 vyšlo rozšířené vydání doplněné Thomasem Frenzem) Gasparri, Françoise, Introduction a l´histoire de l´écriture, Turnhout 1994 Gieysztor, Aleksander, Zarys dziejów pisma lacińskiego, Warszawa 1973 Semkowicz, Wladyslaw, Paleografia lacińska, Kraków 1951 Schneider, Karin, Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten, Tübingen 1999 Stiennon, Jacques, Paléographie du Moyen Age, Paris 1973 a další opakovaná vydání Sturm, Heribert, Unsere Schrift, Neustadt /Aisch 1970 (3.) Pátková, Hana, Česká středověká paleografie, České Budějovice 2008

Atestace: písemná - přepis středověkého textu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK