PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Obecné dějiny novověku I. - AAH100092
Anglický název: General history of modern period
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS220067
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. (24.10.2019)

Zkoušející: prof. Županič, dr. Hennlichová, dr. Daniel, dr. Valkoun

Požadavky ke zkoušce: předložení odpovídajícího seznamu prostudované literatury min. 10 položek (monografie, čas. studie aj.) u ústní zkoušky

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (24.10.2019)

1. Na prahu novověku I (Evropa a Španělsko; turecké nebezpečí; Francie v předvečer náboženských válek; situace na Britských ostrovech).

2. Na prahu nového věku II (Nizozemská revoluce; náboženské války ve Francii; anglo-španělský konflikt; Anglie a Francie).

3. Třicetiletá válka.

4. Občanská válka a revoluce v Anglii.

5. Hlavní rysy ekonomického vývoje v 17. a 18. století (od průmyslové revoluce).

6.-7. Kultura v 17. a 18. století.

8. Zápas Francie o hegemonii v Evropě ve druhé polovině 17. století.

9. Sever a východ Evropy ve druhé polovině 17. století.

10. Západní a jižní Evropa v první polovině 18. století.

11. Evropská politika velmocí v letech 1715-1763.

12. Vývoj na cestě k nezávislosti USA.

13. Průmyslová revoluce v Británii.

14. Situace v Evropě před Francouzskou revolucí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK