PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Odborná exkurze - AAH100090
Anglický název: Specialized field trip
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAH100118
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)

Studenti se během studia zúčastní alespoň jednou odborné exkurze pořádané katedrou. Přitom vypracují referát na jedno z témat, která souvisejí s navštívenými místy a jsou studentům předem předložena k výběru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK