PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Spisová a předarchivní péče, výběr archiválií, archivní legislativa - AAH100088
Anglický název: Records management, selection of records, archival legislation
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zbyšek Stodůlka
Mgr. Martin Šisler
PhDr. Tomáš Kalina
Vyučující: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
PhDr. Jan Kahuda, Ph.D.
PhDr. Tomáš Kalina
Mgr. Zbyšek Stodůlka
Mgr. Martin Šisler
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (24.10.2019)

1. Úvod do problematiky spisové služby

 • Základní pojmy (spis, spisovna, registratura, spisová služba)
 • Základní literatura k tématu
 • Faktory ovlivňující spisovou službu
 • Vývojové rysy spisové služby
 • Současné trendy v oblasti spisové služby

2. Úvod do problematiky předarchivní péče

 • Základní pojmy (původce, předarchivní péče, spisový a skartační řád a plán atd.)
 • Spolupráce archivu a původce v oblasti předarchivní péče a výběru archiválií
 • Teoretické aspekty předarchivní péče a výběru archiválií
 • Reálná podoba předarchivní péče na příkladu Národního archivu (delimitace mezi státními archivy, spolupráce s původci)
 • Při cvičení rozbor spisových a skartačních norem

3.. Legislativní úprava předarchivní péče

 • Současná legislativa k problematice předarchivní péče
 • Tvorba spisových a skartačních řádů a metodická spolupráce státních archivů
 • Kontrolní činnost archivů v oblasti předarchivní péče

4..Typologie původců

 • Pojem původce a jeho rozbor
 • Pohled na původce a jejich chování
 • Faktory ovlivňující chování původců
 • Typologie původců a zdroje k jejímu stanovení

5. Typologie registratur

 • Pojem registratura (historický, evidenční, terminologický a systematický aspekt)
 • Vývoj registratur a registraturních systémů v Čechách
 • Typologie registratur (s ukázkami archiválií)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK