PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Dějiny správy od roku 1848 do současnosti I. - AAH100085
Anglický název: History of administration until present I.
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (24.10.2019)

Období habsburské monarchie (1848-1918)

Osnova:

1. Ústavní vývoj let 1848-1849 - Svatováclavský výbor, Národní výbor, Pillersdorfova ústava a Stadionoiva ústava, Sylvestrovské patenty, Říjnový diplom, Únorová a Prosincová ústava.Říšská rada, zemské sněmy.

2. Ústřední správa habsburského mocnářství.

3. Dvoukolejnost správy.

4. Ministerská rada, ministerstva a další centrální úřady, místodržitelství, zemská vláda, krajské vlády a krajské úřady, okresní hejtmanství.

5. Policejní orgány.

6. Ministerstvo financí a instituce finanční správy, správa v oblasti justice.

7. Ministerstvo kultu a vyučování a nižší orgány této správy.

8. Ministerstvo obchodu a instituce z oblasti průmyslu, obchodu a živností, ministerstvo orby a orgány zemědělské a báňské správy, ministerstvo veřejných prací a úřad ministra krajana.

9. Samospráva teritoriální a zájmová.

10. Zemské sněmy a zemské výbory, okresní zastupitelstva a okresní výbory v Čechách, okresní silniční výbory a starostenské sbory na Moravě a ve Slezsku, obecná zastupitelstva, obecní výbory a obecní představenstva.

11. Advokátní, notářské a lékařské komory, grémia lékárníků.

12. Nástin správy v Uhrách ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.

Období meziválečné Československé republiky (1918-1938)

Osnova:

1. Ústavní vývoj po vzniku Československé republiky - Prozatímní ústava, její novelizace, definitivní ústavní listina ČSR.

2. Politická správa - vláda, ministerstvo vnitra a nižší orgány politické správy, župní zákon a jeho novela, správa ve sféře policie.

3. Ministerstvo financí a instituce finanční správy.

4. Orgány národohospodářské správy - ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, ministerstvo zemědělství, ministerstvo sociální péče a nižší instituce správy, jež uvedeným ústředním úřadům podléhaly.

5. Samospráva - obecní, okresní, zemská, zájmová

6. Soudní správa

7. Vojenská správa, správa zahraničních záležitostí

8. Vývoj správy a správní změny v období tzv. druhé republiky

9. Zmocňovací zákonodárství

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK