České dějiny středověku - AAH100080
Anglický název: Czech history of middle ages
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS111006
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Sylabus

I. Konec Přemyslovců a nástup Lucemburků (četba kronik)

II. . Inaugurační diplomy a volební kapitulace.

III. Životopisy (Vita Caroli)

IV. Dvůr, slavnosti, korunovační řád

V. . Kroniky karlovské a literatura jako pram.

VI. Cesta ke kodifikaci zemského práva; Maiestas Carolina

VII. Obraz jako pramen pro historika

VIII. Kroniky a další prameny doby husitské

IX. Husitství: diskusní hodina (na zákl. seznámení s literaturou

Poslední úprava: Dobeš Jan, Mgr., Ph.D. (24.10.2019)