PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do studia historie - AAH100078
Anglický název: Introduction to history
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAH100111
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (24.10.2019)

Historiografický a historický fakt. Teoretická východiska historikovy práce.

Základní obecné encyklopedie - OSN, Encyclopaedia Britanica, Larousse, Meyers Konversationslexikon, Brockhaus atp. specíální encyklopedie. Základní periodika.

Toponomastické pomůcky, idenitifikace místních a pomístních jmen.

Heraldické a sfragistické prameny, základní pomůcky.

Staré míry, váhy, platidla - základní pomůcky.

Práce s listinným textem - úskalí interpretace.

Práce s vyprávěcím pramenem. Teologická ap. literatura. Biblická konkordance, identifikace zdrojů.

Edice diplomatářového a regestového typu - CDB, RBM, RBMV - z pohledu uživatele, extrakt, regest.

Základní struktura archivů, muzea, knihovny.

Jak se píše bibliografický záznam. Základní bibliografické pomůcky.

Recenze a anotace.

Písemné práce, prezentace výsledků.

Výběr literatury

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK