PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář bakalářské práce - AAH100066
Anglický název: Bachelor's Diploma Seminar
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 --- [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
Cílem semináře je vypracování bakalářské práce. Téma si studenti vybírají podle nabídky katedry a po dohodě s
vedoucím
práce.
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK