PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy konzervace archiválií - AAH100065
Anglický název: The Principles of the Conservation of Records
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
Vyučující: doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (04.06.2008)
V rámci výuky budou posluchači seznámeni s různými způsoby preventivní péče o archiválie, konzervace a restaurování
archiválií. Součástí výuky jsou exkurze na různých pracovištích národního konzervačního centra ve Státním ústředním
archivu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK