PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář ke zpřístupňování a využívání archiválií - AAH100064
Anglický název: Seminar to the Opening and Use of Records
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jan Kahuda, Ph.D.
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
PhDr. Jan Kahuda, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (04.06.2008)
V rámci semináře budou studenti seznámeni se základy zpřístupňování archiválií. Po teoretickém výkladu o různých
pořádacích principech (pertinenční přincip, provenienční princip, volný provenienční princip atd.) budou formou řízené
archivní praxe uspořádány různé typy archivních fondů a sbírek menšího rozsahu. Předpokládá se spolupráce s předními
pražskými archivy (Státní ústřední archiv, Archiv Akademie věd ČR a Archiv Univerzity Karlovy.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.05.2008)

1. . Evidence archiválií

  • Normativní vymezení evidence archiválií
  • Evidence NAD, archivních pomůcek, přírůstků, úbytků a další typy (s demonstrací)

2. Evidence archivních pomůcek

  • Normativní vymezení jednotlivých typů archivních pomůcek a jejich podoby
  • Ukázka typů pomůcek a jejich rozbor, standardizace archivních pomůcek

3. Teoretické a metodické principy zpracování archiválií

  • Pojem zpřístupnění archiválií a jeho rozbor
  • Způsoby zpřístupňování archiválií a jejich moderní trendy (v obecné rovině)
  • Etapy zpřístupňování archiválií (vymezení, třídění, pořádání, inventarizace)
  • Charakteristika metodických východisek pro zpracování archiválií
  • Archiválie jako historický pramen
  • Při cvičení demonstrace jednotlivých norem a rozbor některých pořádacích metod

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK