PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Archivní provoz a technika - AAH100063
Anglický název: Archival Operation and Technology
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jan Kahuda, Ph.D.
Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
PhDr. Jan Kahuda, Ph.D.
Záměnnost : AAH100018
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
Posluchači budou seznámeni s vývojem a současnou podobou archivní legislativy u nás i v zahraničí a s
důležitými právními
oblastmi zasahujícími do archivní praxe (ochrana osobních dat, zpřístupňování informací, právo původce, autorské
právo).
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.05.2008)

1. Současná archivní legislativa

2. Tendence vývoje archivní legislativy u nás po roce 1945

3. Příčiny vzniku současného archivního zákona a jeho příprava

4.Obecná východiska zákona a jeho výsledná podoba

5. Hlavní přínos současného archivního zákona, změny a obecné cíle

5. Vztah archivního zákona k dalším relevantním normám

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK