PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základní kurz českých dějin středověku - AAH100060
Anglický název: Czech History of Middle Ages - Basic Course
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS111006
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Záměnnost : AHS100007
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (03.06.2008)

Z. Fiala, Předhusitské Čechy, Praha 1978

J. Čechura, Lucemburkové na českém trůně I-II, Praha 1999-2000

J. Kejř, Husité, Praha 1984

F. Šmahel, Husitská revoluce IV, s. 72-118 (vývoj v době poděbrad.)

P. Čornej, Království dvojího lidu, Praha 1989, úvod s. 7-37

J. Petráň, Stavovské království a jeho kultura v Čechách 1471-1526, in: Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s. 13-72

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (03.06.2008)

I. Konec Přemyslovců a nástup Lucemburků (četba kronik)

II. . Inaugurační diplomy a volební kapitulace.

III. Životopisy (Vita Caroli)

IV. Dvůr, slavnosti, korunovační řád

V. . Kroniky karlovské a literatura jako pram.

VI. Cesta ke kodifikaci zemského práva; Maiestas Carolina

VII. Obraz jako pramen pro historika

VIII. Kroniky a další prameny doby husitské

IX. Husitství: diskusní hodina (na zákl. seznámení s literaturou

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK