PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Novověká diplomatika - AAH100052
Anglický název: Modern Diplomatics
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Korekvizity : AAH100048
Záměnnost : AAH100103
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (04.06.2008)
Kurs české diplomatiky novověku bude zaměřen ke konkrétním oblastem studia novověkých diplomatických písemností,
jejich vztahu k politické, hospodářské a finanční správě.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (29.05.2008)

Meisner, Heinrich Otto, Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, Lipsko 1969

Neuss, Erich, Aktenkunde der Wirtschaft, I, II, Berlin 1954,1955

Šmilauerová, Eva, Správní vývoj a diplomatika písemností ONV v letech 1945-1960, SAP XXXII, 1982, s. 43-169

(Další doporučená literatura bude studentům sdělena v rámci výuky.)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (29.05.2008)

1. Místo a úloha diplomatiky nejnovějšího období v systému pomocných věd historických a historických věd vůbec.

2. Literatura z oblasti moderní diplomatiky zpracovaná na území České republiky, dále odborná produkce z teritoria Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Francie, s přihlédnutím k USA a Rusku.

3. Metody používané v diplomatice nejnovějšího období v návaznosti na existující literaturu, tj. dějiny oboru jako vývoj metody.

4. Kanceláře a úředníci 19. a 20 století, jejich postavení a vývoj, kancelářské řády, služební pragmatiky.

5. Proces vzniku písemností od podání, přes vyřízení, přípravu konceptů až po vyhotovení čistopisů; možnosti využití počítačových vývojových diagramů na jejich modelování.

6. Vývoj a proměny vnějších a vnitřních identifikačních znaků, tj. diplomatická analýza v 19. a 20. století.

7. Základní typy písemností - diplomatická systematika - u institucí státní správy, samosprávy, národních výborů, školských orgánů, subjektů hospodářského charakteru atp.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK