PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Historická chronologie - AAH100045
Anglický název: Historical Chronology
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Vyučující: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (29.10.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem kalendářů a měření času v Evropě od starověku do současnosti. Zároveň
se studenti prakticky učí převádět časové údaje historických pramenů na dnešní způsob datování.


Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (29.10.2019)

Historická chronologie – sylabus:

Historická chronologie, vymezení pojmu

Vývoj studia historické chronologie

Vývoj kalendáře v Evropě

Velikonoce a pomůcky k určování jejich data

Části roku (přírodní roční období; kvartály   suché dny; měsíce; týdny)

Den a jeho části (definice; hodiny a jejich vývoj; části hodin)

Způsoby datování a jejich vývoj

Označování let (označování jednotlivých let a krátkých časových úseků; konzulská léta;  léta panování; éry (Olympiády, léta od založení Říma, Diokleciánova éra, španělská éra, letopočty od stvoření světa, křesťanský letopočet);  začátky roku; indikce

Označování dnů (římské datování; průběžné počítání dnů v měsíci; bononské datování; datování podle křesťanského kalendáře; cisioján)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK