PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomatika - základní pojmy - AAH100044
Anglický název: The Diplomatics - Elementary Terms
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (04.06.2008)
Jde v rámci latinské středo- a novověké právní kultury o základní informace o historii a vývoji metodiky předmětu, spojené s
genetickým výkladem o jednotlivých základních kategoriích úředních písemných produktů a institucí, které se na jejich
vzniku podílely. Výklady jsou doprovázeny demonstrací reprodukcí jednotlivých typů dokumentů. Student se má při této
příležitosti osvojit tvorbu regestů různého typu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.05.2008)

H. Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, Leipzig 1889 (5. vyd. z r. 1960 opatřeno rejstříkem sestaveným H. Schulzem)

I. Hlaváček - J. Kašpar - R. Nový, Vademecum pomocných věd historických, Praha 2002

D. Lehotská, Príručka diplomatiky, Bratislava 1972

K. Maleczyński - M. Bielińska - A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971

V. Vojtíšek, O vývoji methody diplomatické a jejích potřebách, SH 2, 1954, s. 5-38.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.05.2008)

Úvod do obecné diplomatiky.

Přehled evropských diplomatických studií.

Přehled základních edičních podniků, literatury a odborných periodik.

Základní přehled o vývoji diplomatického materiálu v Evropě ve středověku. Vnější a vnitřní znaky listin.

Dějiny papežské kanceláře a vývoj bádání o papežské diplomatice.

Dějiny říšské kanceláře a vývoj bádání o říšské diplomatice.

Kancelářské knihy (se zaměřením na registra, kopiáře, formulářové sbírky).

Veřejný notariát, jeho vývoj a uplatnění.

Města a městské kanceláře; kanceláře a diplomatická aktivita univerzit.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK