PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Korektivní výslovnost pro cizince - AACC500037
Anglický název: Corrective Pronunciation Practice for Foreigners
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ACC100072
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK