PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Praktická cvičení z pravopisu - AACC110002
Anglický název: Practical Orthography Training
Zajišťuje: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)
Jedná se o doplňovací, procvičovací kurz navazující na přednášky o českém pravopise. Kurz je určen zahraničním studentům češtiny s minimální úrovní B1/B2 podle SERR v ovládání češtiny.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)

Cílem předmětu je procvičení a zvládnutí různých aspektů českého pravopisu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)

Podmínkou atestace je aktivní účast na cvičeních, soustavná domácí příprava, docházka (tolerují se 3 neomluvené absence za semestr), úspěšné napsání záverečného testu (min. 65 %).

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D. (02.11.2019)

Okruhy pravopisných témat vycházejí z témat přednášek a vedou  k prohloubení či doplnění znalosti českého pravopisu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK