PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historický vývoj anglického jazyka pro studenty programu Erasmus - AAAE0030A
Anglický název: History of the English Language for Erasmus Students
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130071
Pro jakou fakultu: studenti programu Erasmus
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Mgr. Jiřina Popelíková
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Neslučitelnost : AAA10030A, AAA100300, AAA130071
Je neslučitelnost pro: AAA130071, AAA10030A
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: UAAMALAM (16.10.2008)
LECTURE:
OBJECTIVES
The course seeks to present the English language both as a dynamic organism with a structural history of its own and a
mirror reflecting much of the past of its speakers. Individual topics trace the origin and development of forms and functions
which eventually gave rise to Modern English.

PROCEDURE
The lecture will be combined with a seminar based on directed readings of selected texts. Lecture topics include: Aims and
Methods of Historical Linguistics, Change in Language; The Germanic; Old English; Old English and Anglo-Saxon England;
Norsemen and Normans; Middle English; Early Modern English.

MATERIAL
Topic-related worksheets
Barber, Ch., The Story of Language, 1964
Barber, Ch., The English Language: A Historical Introduction, 1993
Baugh, A.C., Cable T., A History of the English Language, 1992
Berndt, R., A History of the English Language, 1984
Vachek, J., Historical Development of English, 1970

ASSESSMENT
Written and oral examination; knowledge of the topics and problems discussed is geared to the requirements of the
B.A.-Level Exam (postupová zkouška).

SEMINAR:
NOTE
This seminar is geared to the lecture History of the English Language.
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: UAAMALAM (16.10.2008)

winter semester

Weeks 1-7: Old English (seen against the background of the Germanic)

Weeks 8-13: Middle English

l

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK