PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
English Historical Sociolinguistics: Seminar Workshop - AAA500177
Anglický název: English Historical Sociolinguistics: Seminar Workshop
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8742
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (21.01.2020)
Kurz je koncipován jako metodologické a aplikované pokračování předmětu „Anglická historická lingvistika B“. Jeho jádrem bude 1) četba a prezentace metodologicky relevantních sociolingvistických studií a diskuse k nim, a 2) tvorba vlastních studentských projektů na základě těchto studií a jejich rozborů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (21.01.2020)

Zápočet bude udělován za pravidelnou docházku (max. 3 absence), aktivní práci v semináři, jednu seminární prezentaci a jeden vypracovaný seminární projekt. 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (21.01.2020)

Hogg, R. – Denison, D. (eds.) (2006) A History of the English Language. CUP. 

van Kemenade, A. – Los, B. (eds.) (2006). A Handbook of the History of English. Blackwell. 

Machan, T.W. - Scott, Ch. T. (eds) (1992). English in Its Social Contexts. Essays in Historical Sociolinguistics. OUP. 

Mugglestone, L. (ed.) (2007) The Oxford History of English. OUP. 

Thomason, S. (2001) Langage Contact: An Introduction. Georgetown University Press. 

Trudgill, P. (2000): Sociolinguistics. An introduction to language and society. 4th ed. London. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK