PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Experimental Data Analysis - AAA500172
Anglický název: Experimental Data Analysis
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8736
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Luca Cilibrasi, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Luca Cilibrasi, Ph.D. (04.02.2020)
The course aims at familiarising students with the basics of experimental data analysis. The first half of the course consists in seminar-like classes in which students are presented with the main statistical tests and the basic principles of statistical analysis. In the second part, students will be given data from real psycholinguistic experiments and will be trained on how to analyse them.

Week 1: Introduction
Week 2: Experimental research - numerical, categorical and ordinal variables; basic statistical principles of experimental design
Week 3: Running statistical tests - The logic of p-values and how to read them
Week 4: Regression - understanding if variables are related using correlations and regression, understanding the difference between causation and correlation
Week 5: Comparing means - repeated measure t-test, independent samples t-test, ANOVA
Week 6: Midterm test
Week 7: Linear mixed models - introducing random effects
Week 8: Linear mixed models - familiarising with r
Week 9: Data analysis in r
Weeks 10 - 12: Practice with real data
Week 13: Submission of the final report
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Luca Cilibrasi, Ph.D. (04.02.2020)

Students are required to obtain 70 points out of a 100 to pass the course. Points are divided as follows:

40 points for the midtem

40 points for the data report to be submitted at the end of the course

20 points for participation 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK