PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hands-on psycholinguistics - AAA500163
Anglický název: Hands-on psycholinguistics
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=1000
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Luca Cilibrasi, Ph.D.
Prerekvizity : AAA500165
Rozvrh   Nástěnka   
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Luca Cilibrasi, Ph.D. (22.02.2022)

Předmět seznamuje studenty s hlavními rysy experimentálního psycholingvistického výzkumu. Součástí předmětu je také uskutečnění psycholingvistického experimentu.

 

Program semináře je následující: 

1. Výběr hlavního předmětu zájmu; hledání mezery v psycholingvistické literatuře na toto téma

2. Zvolení metodologie na zaplnění této mezery v literatuře; vytvoření experimentu

3. Hledání účastníků, jejich testování

4. Analýza dat

5. Sepsání studie v podobě konferenčního příspěvku

Vyučující bude se studenty úzce spolupracovat ve všech fázích projektu, od studia literatury po psaní studie. Většina práce bude probíhat během jednotlivých seminářů; každý bod programu bude trvat přibližně dva semináře.

(see the English section for an updated version)

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Luca Cilibrasi, Ph.D. (14.01.2019)

The teacher will supervise the development of the experiment and will make sure that the students are active in its realisation. All students are required to contribute to the completion of the expriment in its various stages. This includes giving input in the design of the experiment, helping with the recruitiment of the participants, conducting part of the testing and contributing to the analysis and writing up phases.  

Literatura -
Poslední úprava: Bc. et Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

de Groot, A. M., & Hagoort, P. (Eds.). (2017). Research methods in psycholinguistics and the neurobiology of language: A practical guide (Vol. 9). John Wiley & Sons.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications.

Požadavky k zápisu - angličtina
Poslední úprava: Luca Cilibrasi, Ph.D. (14.01.2019)

This course is open to students that have passed Psycholinguistics and/or Language Acquisition.

Předmětu se mohou účastnit studenti, kteří splnili Psycholingvistiku a/nebo Language Acquisition

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK