PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Analysing Learner English - AAA500149E
Anglický název: Analysing Learner English
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA500149
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8740
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (02.02.2022)
THIS CODE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS.

If you are an exchange student and you need a grade for this course, you should sign up for this code.

For more information about the course, click on the link next to "is provided by" above.


Cíle kurzu
Cílem kurzu je představit techniky a nástroje používané v žákovské korpusové lingvistice pro zkoumání a popis
dimenzí a charakteristických rysů žákovského jazyka. Sekundárním cílem je rozvoj schopností posoudit kvality
žákovského jazyka a kognitivní procesy, jež přispěly k jeho rozvoji, a rozvinutí dovedností ocenit tyto kvality v roli
jazykových učitelů a examinátorů.
Praktickým cíle je pak vytvoření CAF (complexity, accuracy a fluency) profilu několika mluvčích, jejichž nahrávky (a
jejich transkripce) se v kurzu analyzují.

Studenti v kurzu získají následující dovednosti:
- použít spolehlivé techniky získávání vzorků žákovského jazyka a příslušejících metadat a připravit je k analýze
(kódování, filtrace atp.);
- zkoumat žákovský jazyk užitím různých deskriptivních modelů (obzvláště model složitosti, přesnosti a plynulosti,
dále pak kontrastivní analýza mezijazyka);
- používat vybrané deskriptivní a inferenční statistické techniky vhodné pro popis žákovského jazyka a pro
ověřování hypotéz;
- aplikovat získané dovednosti a techniky v dalších oblastech (např. jazykové testování, školní administrativa atp.).

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (02.02.2022)

Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., & Finegan, E. (1999). Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, England; New York: Pearson Education ESL.
Carter, R., & McCarthy, M. (2006). Cambridge Grammar of English: A Comprehensive Guide. Cambridge, England; New York: Cambridge University Press.
Díaz-Negrillo, A., Ballier, N., & Thompson, P. (Eds.). (2013). Automatic Treatment and Analysis of Learner Corpus Data (Vol. 59). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Ellis, R., & Barkhuizen, G. P. (2005). Analysing learner language. Oxford; New York: Oxford University Press.
Götz, S. (2013). Fluency in Native and Nonnative English Speech. Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
Granger, S. (Ed.). (1998). Learner English on computer. London; New York: Longman.
Granger, S., Meunier, F., & Gilquin, G. (Eds.). (2015). The Cambridge Handbook of Learner Corpus Research. Cambridge: Cambridge University Press.
Gries, S. T. (2013). Statistics for linguistics with R: a practical introduction (2nd revised edition). Berlin: De Gruyter Mouton.
Tarone, E., & Swierzbin, B. (2009). Exploring learner language. Oxford: Oxford University Press.
Volín, J. (2007). Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (02.02.2022)

seminar

individual analyses, presenting the results + feedback

perceptive analyses of fluency, accuracy and complexity 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (02.02.2022)

Požadavky k zápočtu (online výuka)

  • docházka (max. 2 absence);
  • příprava na semináře – mikroanalýzy žákovského jazyka (krátké texty a nahrávky) a studium zadaných studijních textů (v Moodle);
  • prezentace vlastní krátké analýzy plynulosti (v týdnu 5), přesnosti (v týdnu 9) a komplexity (v týdnu 12);
  • sestavení CAF profilu jednoho mluvčího, jehož různé CAF aspekty bude každý uchazeč studovat – závěrečná zpráva dle specifikace vyučujícího s naměřenými charakteristikami a jejich zápisem do transkripce;
  • veškeré povinnosti musejí být splněny do konce akademického roku, v němž byl předmět zapsán.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Imogen Davidson White (02.02.2022)

ONLINE VERSION FOR SUMMER TERM 2020/21

Week 1 – Theoretical introduction + course requirements

Introduction to learner language, interlanguage, learner corpora, learner corpus research, language proficiency, methods of collecting learner data, and compiling a corpus.
Introduction to CAF.
Course requirements and methods of work will be discussed in detail.
Practical: perceptive analysis of short exerpts of learner English.

BLOCK 1 FLUENCY (Seminars 2–5)

Week 2 – Fluency and its analysis
Fluency – theory, methods of analysis, fluency in native and learner English.
Setting Task 1 and describing techniques for the compulsory analysis.

Week 3 – Perceptive fluency
Working with learner samples perceptively.

Week 4 – Self-study and analysis
Reading week.
Analysis (Task 1) and preparation of presentation for the following week.

Week 5 – Presenting fluency findings
Students present their own results.
Comparison of all results using statistical methods.

BLOCK 2 ACCURACY (Seminars 6–9)

Week 6 – Accuracy and its analysis
Accuracy – theory, methods of analysis, accuracy in learner English.
Setting Task 2 and describing techniques for the compulsory analysis.

Week 7 – Perceptive accuracy and grammaticality judgments
Working with learner samples perceptively.
Trying out grammaticality judgment tests.

Week 8 – Self-study and analysis
Reading week.
Analysis (Task 2) and preparation of presentation for the following week.

Week 9 – Presenting accuracy findings
Students present their own results.
Comparison of all results using statistical methods.

BLOCK 3 COMPLEXITY (Seminars 10–12)

Weeks 10–12
Complexity. Following the same structure as the previous blocks.

Week 13 – Conclusion
Presenting the overall CAF profiles and comparing the results.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK