PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Language acquisition - AAA500146
Anglický název: Language acquisition
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=752
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Luca Cilibrasi, Ph.D.
Vyučující: Luca Cilibrasi, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (23.01.2019)
Seminář se zaměřuje na představení jednotlivých procesů, které jsou součástí osvojování jazyka dítětem.
Procesy jsou popsány od raných preverbálních období až do puberty. Probírán bude také bilingvismus a osvojování druhého jazyka, stejně jako vývojové jazykové poruchy (DLD), např. dyslexie a specificky narušený vývoj řeči (SLI).
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (23.01.2019)

Guasti, M. T. (2017). Language acquisition: The growth of grammar. MIT press.

Během kurzu bude studentům poskytnuta další studijní literatura.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (23.01.2019)

Požadavkem k absolvování předmětu je písemný test uprostřed semestru (v 7. týdnu), ústní prezentace na jedno z probíraných témat (v druhé polovině semestru) a závěrečný písemný test (během posledního semináře, 13. týden). Kurz celkem trvá 13 týdnů (13 interaktivních přednášek po 90 minutách.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (23.01.2019)

1.týden – Logický problém osvojování jazyka (Kapitola 1)

2.týden – Fonematické kontrasty v mateřském jazyce (Kapitola 2)

3.týden – Kategoriální percepce a její význam (PDF)

4.týden – Akvizice slovní zásoby (Kapitola 3)

5.týden – Vznik syntaxe (Kapitola 4)

6.týden – Akvizice pasivních a komplexních struktur (Kapitola 7)

7.týden – TEST

8.týden – Jazyk a další kognitivní schopnosti (Kapitola 11)

9.týden – Bilingvní děti (PDF)

10.týden – Osvojování druhého jazyka v dospělém věku (PDF)

11.týden – Vývojové jazykové poruchy a postižení (DLD, SLI) (Kapitola 11)

12.týden – Dyslexie (Kapitola 11)

13.týden – ZÁVĚREČNÝ TEST

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK