PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Lingvistické aspekty překladu - AAA500140
Anglický název: Linguistic aspects of translation
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=425
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (05.01.2019)
Cílem semináře, koncipovaného jako workshop, je rozvinout, příp. upevnit schopnost studentů anglistiky pracovat s češtinou jako cílovým jazykem překladu, a to u vědomí souvislostí zprostředkovaných kontrastivním přístupem na rozhraní angličtina - čeština. Materiál k překladu a analýze poskytují odborné texty z oblasti lingvistiky, filologie, teorie literatury, historie a reálií anglicky mluvícího světa i texty publicistické (v rozsahu max. 1 normostrany týdně). Pozornost se zaměřuje zejména na soustavný rozbor prohřešků proti cílovému i zdrojovému jazyku a interferencí podle jazykových rovin. Prostor dostává rovněž kritika překladu, resp. překlad z češtiny do angličtiny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK