PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Lingvistické aspekty překladu - AAA500140
Anglický název: Linguistic aspects of translation
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=425
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (20.09.2013)

Cílem semináře, koncipovaného jako workshop, je rozvinout, příp. upevnit schopnost studentů anglistiky pracovat s češtinou jako cílovým jazykem překladu, a to u vědomí souvislostí zprostředkovaných kontrastivním přístupem na rozhraní angličtina - čeština. Na odborných a publicistických textech převážně psané povahy (v rozsahu max. 1 normostrany týdně) bude pozornost zaměřena zejména na prohřešky proti cílovému i zdrojovému jazyku a interference podle jazykových rovin. Dílčí pozornost bude věnována také překladu z češtiny do angličtiny a kritice překladu. Kurs je primárně určen studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK