PředmětyPředměty(verze: 806)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Grammar in ELT - AAA500139
Anglický název: Grammar in ELT
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=634
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (13.01.2016)

Kurz představuje rozšíření kurzů Didaktika I a Didaktika II o prezentaci vybraných teoretických a praktických přístupů k vyučování anglické gramatiky. V teoretické části kurz představí nejnovější studie z oblasti výzkumu vyučování gramatice. V praktické části se pak studenti seznámí s technikami výuky vybraných jevů anglické gramatiky, které si při mikrovyučování studenti sami vyzkouší.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: GRAFT (09.09.2013)

Kritéria pro udělení zápočtu
- účast (max. 2 neomluvené absence)
- příprava na teoretické semináře - četba zadaných studií, zapojení do diskuse o nich
- příprava na workshopy - příprava plánů na výuku vybraných jevů, prezentace technik
- účast na mikrovyučování a jeho evaluaci

Literatura
Poslední úprava: GRAFT (09.09.2013)

Carter, R. (2006). Cambridge grammar of English: a comprehensive guide: spoken and written English grammar and usage. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
Larsen-Freeman, D. (2003). Teaching language: from grammar to grammaring. Boston: Thomson/Heinle.
Lock, G. (1996). Functional English grammar: an introduction for second language teachers. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
Nassaji, H. (2011). Teaching grammar in second language classrooms: integrating form-focused instruction in communicative context. New York: Routledge.
Scrivener, J. (2010). Teaching English grammar: what to teach and how to teach it. Oxford: Macmillan Education.
Thornbury, S. (1999). How to teach grammar. Harlow, England: Pearson Education.
Thornbury, S. (2006). Grammar. Oxford?; New York: Oxford University Press.
Weaver, C. (1996). Teaching grammar in context. Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK