PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Grammar in ELT - AAA500139
Anglický název: Grammar in ELT
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=634
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Kurz představuje rozšíření kurzů Didaktika I a Didaktika II o prezentaci vybraných teoretických a praktických přístupů k vyučování anglické gramatiky. V teoretické části kurz představí nejnovější studie z oblasti výzkumu vyučování gramatice. V praktické části se pak studenti seznámí s technikami výuky vybraných jevů anglické gramatiky, které si při mikrovyučování studenti sami vyzkouší.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Kritéria pro udělení zápočtu
- účast (max. 2 neomluvené absence)
- příprava na teoretické semináře - četba zadaných studií, zapojení do diskuse o nich
- příprava na workshopy - příprava plánů na výuku vybraných jevů, prezentace technik
- účast na mikrovyučování a jeho evaluaci

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: GRAFT (09.09.2013)

Carter, R. (2006). Cambridge grammar of English: a comprehensive guide: spoken and written English grammar and usage. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
Larsen-Freeman, D. (2003). Teaching language: from grammar to grammaring. Boston: Thomson/Heinle.
Lock, G. (1996). Functional English grammar: an introduction for second language teachers. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
Nassaji, H. (2011). Teaching grammar in second language classrooms: integrating form-focused instruction in communicative context. New York: Routledge.
Scrivener, J. (2010). Teaching English grammar: what to teach and how to teach it. Oxford: Macmillan Education.
Thornbury, S. (1999). How to teach grammar. Harlow, England: Pearson Education.
Thornbury, S. (2006). Grammar. Oxford?; New York: Oxford University Press.
Weaver, C. (1996). Teaching grammar in context. Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK