PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Grammar in ELT - AAA500139
Anglický název: Grammar in ELT
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=634
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (21.04.2018)
Cílem kurzu je seznámit studenty se současnými výzkumem podloženými a praxí ověřenými přístupy k vyučování anglické gramatiky a s historickým vývojem v této oblasti, který přispívá k současnému stavu. Kurz představuje problémové oblasti ve výuce gramatiky a představuje současné přístupy k jejich řešení současně s přestavením klíčových technik, které by měly tvořit učitelův repertoár. Kurz vybízí k informovanému vyučování gramatiky, který chápe gramatiku jako nástroj komunikace a předávání významu a vyučování gramatice jako proces vědomého rozhodování o tom co učit, proč a jakými způsoby. Zároveň podporuje hledání rovnováhy mezi vyučováním gramatice a aktivitami, které jsou zaměřeny spíše na rozvoj komunikačních dovedností. Vedle diskuzí nad vybranými odbornými texty si účastníci kurzu prostřednictvím mikrovyučování, zpětné vazby a opakovaného, vylepšeného mikrovyučování osvojují techniky výuky gramatice, poskytování a zpracovávání zpětné vazby.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (25.09.2020)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Účast je povinná, povoleny jsou dvě absence za semestr. Větší počet absencí v průběhu pandemických opatření musí být nahrazen prací navíc individuálně zadávanou vyučujícím. 
 
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (07.01.2019)

Základní literatura:

Keck, C.M. and Y. Kim (2014) Pedagogical grammar. Amsterdam: John Benjamins

Nassaji, H. (2011). Teaching grammar in second language classrooms: integrating form-focused instruction in communicative context. New York: Routledge.

Scrivener, J. (2010). Teaching English grammar: what to teach and how to teach it. Oxford: Macmillan Education.

 

Doporučená literatura:

Carter, R. (2006). Cambridge grammar of English: a comprehensive guide: spoken and written English grammar and usage. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Norrington-Davis, D. (2016) From rules to reason, Hove: Pavilion Publishing and Media Ltd.

Hinkel, E. (ed.) (2016) Teaching English grammar to speakers of other languages. London: Routledge

Larsen-Freeman, D. (2003). Teaching language: from grammar to grammaring. Boston: Thomson/Heinle.

Thornbury, S. (1999). How to teach grammar. Harlow, England: Pearson Education.

Thornbury, S. (2006). Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Weaver, C. (1996). Teaching grammar in context. Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers.

+ selected articles from ELT Journal, TESOL Quarterly, English Teaching Professional and Modern English Teacher

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.09.2020)

Kritéria pro udělení zápočtu (týká se i distanční výuky)
- účast (max. 2 neomluvené absence)
- příprava na teoretické semináře - četba zadaných studií, zapojení do diskuse o nich, vyhotovení prezentací
- příprava na workshopy - příprava plánů na výuku vybraných jevů, prezentace technik
- vzájemná evaluace výukových plánů
- chybová analýza krátké pasáže spontánního žákovského projevu

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.09.2020)

Sylabus pro distanční výuku v zimním semestru 2020/21

Seminar 1 – Úvodní seminář (učit či neučit gramatice, co to je učení gramatice, co mají učitelé gramatiky znát a umět, gramatika v kurikulárních dokumentech, jakou gramatiku učit)
Seminar 2 – Akvizice gramatiky; učebnice, materiály a výpočetní technika ve výuce gramatiky
Seminar 3 – Základní koncepty a teorie ve vyučování gramatiky
Seminar 4 – Techniky vyučování
Seminar 5 – Chyby a zpětná vazba; procvičování a vytváření vlastních materiálů na procvičování
Seminar 6 – Výukové plány při vyučování gramatiky
Seminar 7 – Prezentace 1 (3 studenti prezentují vlastní plán a materiály + zpětná vazba a rozbor)
Seminar 8 – Prezentace 2 (3 studenti prezentují vlastní plán a materiály + zpětná vazba a rozbor)
Seminar 9 – Prezentace 3 (3 studenti prezentují vlastní plán a materiály + zpětná vazba a rozbor)
Seminar 10 – Prezentace 4 (3 studenti prezentují vlastní plán a materiály + zpětná vazba a rozbor)
Seminar 11 – Testování o hodnocení ve výuce gramatiky
Seminar 12 – Analýza žákovkého jazyka 1 – přesnost
Seminar 13 – Analýza žákovkého jazyka 2 – výzkumné metody a klíčová zjištění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK