PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Grammar in ELT - AAA500139
Anglický název: Grammar in ELT
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=634
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (21.04.2018)
Cílem kurzu je seznámit studenty se současnými výzkumem podloženými a praxí ověřenými přístupy k vyučování anglické gramatiky a s historickým vývojem v této oblasti, který přispívá k současnému stavu. Kurz představuje problémové oblasti ve výuce gramatiky a představuje současné přístupy k jejich řešení současně s přestavením klíčových technik, které by měly tvořit učitelův repertoár. Kurz vybízí k informovanému vyučování gramatiky, který chápe gramatiku jako nástroj komunikace a předávání významu a vyučování gramatice jako proces vědomého rozhodování o tom co učit, proč a jakými způsoby. Zároveň podporuje hledání rovnováhy mezi vyučováním gramatice a aktivitami, které jsou zaměřeny spíše na rozvoj komunikačních dovedností. Vedle diskuzí nad vybranými odbornými texty si účastníci kurzu prostřednictvím mikrovyučování, zpětné vazby a opakovaného, vylepšeného mikrovyučování osvojují techniky výuky gramatice, poskytování a zpracovávání zpětné vazby.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Kritéria pro udělení zápočtu
- účast (max. 2 neomluvené absence)
- příprava na teoretické semináře - četba zadaných studií, zapojení do diskuse o nich
- příprava na workshopy - příprava plánů na výuku vybraných jevů, prezentace technik
- účast na mikrovyučování a jeho evaluaci

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (07.01.2019)

Základní literatura:

Keck, C.M. and Y. Kim (2014) Pedagogical grammar. Amsterdam: John Benjamins

Nassaji, H. (2011). Teaching grammar in second language classrooms: integrating form-focused instruction in communicative context. New York: Routledge.

Scrivener, J. (2010). Teaching English grammar: what to teach and how to teach it. Oxford: Macmillan Education.

 

Doporučená literatura:

Carter, R. (2006). Cambridge grammar of English: a comprehensive guide: spoken and written English grammar and usage. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Norrington-Davis, D. (2016) From rules to reason, Hove: Pavilion Publishing and Media Ltd.

Hinkel, E. (ed.) (2016) Teaching English grammar to speakers of other languages. London: Routledge

Larsen-Freeman, D. (2003). Teaching language: from grammar to grammaring. Boston: Thomson/Heinle.

Thornbury, S. (1999). How to teach grammar. Harlow, England: Pearson Education.

Thornbury, S. (2006). Grammar. Oxford: Oxford University Press.

Weaver, C. (1996). Teaching grammar in context. Portsmouth, NH: Boynton/Cook Publishers.

+ selected articles from ELT Journal, TESOL Quarterly, English Teaching Professional and Modern English Teacher

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK