Konzultace k diplomové práci - AAA500134
Anglický název: Thesis tutorials
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Prerekvizity : AAA500133
Je záměnnost pro: AAA500133
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (19.01.2015)
Konzultace k diplomové práci s vedoucím práce, případně konzultantem, navazují na diplomový seminář a probíhají formou individuálních setkání podle předem daného harmonogramu a ve stanoveném rozsahu. Vedoucí poskytuje zpětnou vazbu (ústně či písemně) k předloženým částem práce. Cílem je průběžná diskuze a řešení dílčích otázek, které se při řešení diplomového úkolu objevují, a monitorování postupu studenta při psaní práce.