Diplomový seminář - AAA500133
Anglický název: Diploma thesis
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=653
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Záměnnost : AAA500134
Je prerekvizitou pro: AAA500134
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (19.01.2015)
Seminář bude zaměřen na efektivní založení struktury práce a na základy metodologie diplomového výzkumu. Cílem semináře je tedy seznámit studenty s metodickými základy samostatného výzkumu (definice úkolu, rešerše relevantní literatury, sběr vlastních dat pro výzkum a jeho zásady, postup při zpracování materiálu) a se strukturou jejich prezentace. Studenti se seznámí s předepsaným členěním diplomové práce, s formou prezentace kvantitativních výsledků, s charakteristikou odborného textu v angličtině, formátem poznámkového aparátu, aj.
Na počátku semináře studenti definují cíl svého výzkumu a probíhá diskuze s ostatními diplomanty nad zaměřením a metodologií prací. Na konci semináře studenti prezentují dosavadní výsledky svého výzkumu. Forma semináře předpokládá aktivní účast referenta i ostatních účastníků semináře.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (19.01.2015)

Základní literatura:

příklady úspěšných obhájených diplomových prací a další relevantní studie

Crystal, D. (2011) Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell.

Hyland, K. (2006) English for academic purposes: an advanced resource book. Routledge.

Matthews, P. H. (2007) The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. OUP.

Trask, R. L. (2000) The dictionary of historical and comparative linguistics. Routledge.

 

Doporučená literatura:

Eco, U. (1997) Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia.

Govier, T. (2010) A practical study of argument. Wadsworth Publishing.

Hyland, K. (2005) Metadiscourse: exploring interaction in writing. Continuum.

Šesták, Z. (2000) Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia.