PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Selected Problems in English Linguistics - AAA500131E
Anglický název: Selected Problems in English Linguistics
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA500131
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.3 Linguistics
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (31.08.2017)
Kurz formou přednášky a semináře prohlubuje - na pozadí popisu gramatických jevů prezentovaných v gramatikách a v předchozím studiu -výklad a analýzu vybraných aspektů lingvistiky angličtiny, a to v systémových souvislostech a s důrazem na interakci jazykových rovin, se zaměřením na témata, jimiž se vědecky zabývají jednotliví vyučující (viz doporučená literatura). Kurz zahrnuje témata z roviny syntaktické a nadvětné, z historického vývoje, problematiku lexikologickou i lexikografickou a rovněž aspekty vyplývající z kontrastivního popisu. Přednáška poskytne širší rámec a seminář poskytne prostor pro aplikaci vybraných specifických problémů na konkrétní jazykový materiál.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (31.08.2017)

Způsob zakončení: Z+Zk

 • Podmínky pro získání Zápočtu: docházka (max. tři absence), prezentace 
 • Podmínky pro získání Zkoušky: závěrečný písemný test
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (31.08.2017)

Témata:

 1. On Some Distinctions between British and Czech Grammatical Theory (Libuše Dušková)
 2. The Noun and the Pronoun I (Jiřina Popelíková)
 3. The Noun and the Pronoun II (Jiřina Popelíková)
 4. Prominence Patterns in Spoken English (Jan Volín)
 5. The Verb (Markéta Malá)
 6. The Adjective and the Adverb (Markéta Malá)
 7. The Simple Sentence (Libuše Dušková)
 8. Complex sentence I (Gabriela Brůhová)
 9. Complex sentence II (Pavlína Šaldová)
 10. English Prepositions (Aleš Klégr) 
 11. "Lost Words" in the History of English (Jan Čermák)
 12. Diachronic Corpora of English (Ondřej Tichý)

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK