PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Konstrukční gramatika - AAA500119
Anglický název: Construction Grammar
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ALINV451M
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2965
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mirjam Friedová, Ph.D.
P//Je prerekvizitou pro: AAA5PP119
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (09.11.2017)
Kurz navazuje na úvod do syntaxe a sémantiky a je založen na pokročilé aplikaci konstrukční gramatiky jakožto svébytného funkčně-kognitivního pojetí syntaktické analýzy . Studenti se seznámí s teoretickými východisky konstrukčního přístupu k syntaktickému popisu a analýze, převážně v práci s anglickým a českým jazykovým materiálem. Součástí výkladu je také zkoumání možností, jak lze systematicky popisovat a vysvětlovat syntaktickou variabilitu, zároveň s ohledem na otázku, do jaké míry může konstrukční gramatika sloužit jako univerzálně aplikovatelný analytický model.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (09.11.2017)
  • placing Construction Grammar among other linguistic theories
  • mastery of the constructional analytic method and represenational apparatus (formalism)
  • application of constructional analysis to new data
  • independent formulation of constructional generalizations and representations
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (09.11.2017)

Active participation in class, timely turning in of occasional practical exercises during the semester, final term paper. 

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (09.11.2017)

Fried, Mirjam & Jan-Ola Östman (2004), Construction Grammar: a thumbnail sketch. In M. Fried & J-O. Östman (eds.), Construction Grammar in a cross-language perspective, 11-86. Amsterdam: John Benjamins. 

additional literature (short papers) might be handed out during the semester

Metody výuky -
Poslední úprava: Mirjam Friedová, Ph.D. (25.02.2016)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (09.11.2017)

Ability to critically discuss the issues in syntactic analysis, ability to apply the constructional approach to new or unfamiliar syntactic material.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (09.11.2017)

Main topics: 

- Functional-cognitive vs. formal theories of grammar

- Arguments for Construction Grammar

- Issues in subordination

- Issues in argument structure

- Issues in grammatical change

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mirjam Friedová, Ph.D. (18.02.2018)

Not open to students in the first year Bc. Good working knowledge of English is required.

Prerequisite: Bc. course Syntax and semantics (Syntax a sémantika) or an equivalent (i.e. a course in phrase-structure syntactic analysis).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK