PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anglická historická lingvistika B - AAA500116
Anglický název: English Historical Linguistics B
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=644
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
P//Je prerekvizitou pro: AAA5PP116, AAA5ZK116
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (18.01.2020)
Kurz je koncipován jako možné pokračování předmětu Dějiny anglického jazyka (přednáška a seminář v bakalářském studio).
Smyslem semináře je prohloubit znalost jednak funkcí a forem historické angličtiny, jednak principů jazykové změny, a to za pomoci prezentací relevantních lingvistické literatury, textových analýz a cvičení se zaměřením na témata slovotvorná, syntaktická, lexikálně-sémantická a sociolingvistická.

Prerekvizity:
Dějiny anglického jazyka I, II
základní znalost češtiny, staré a střední angličtiny

Pozn. Kurzy “Anglická historická lingvistika A” a “Anglická historická lingvistika B” jsou metodologicky i tematicky provázány (jeden se zaměřuje na strukturní, druhý na sociolingvistické aspekty jazykové změny v dějinách angličtiny), ale ani jeden nepředstavuje prerekvizitu pro druhý.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (23.01.2019)

Zápočet bude udělován za pravidelnou docházku (max. 3 absence), práci v semináři a splnění pěti průběžných testů.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (23.01.2019)

Hogg, R. – Denison, D. (eds.) (2006) A History of the English Language. CUP.

van Kemenade, A. – Los, B. (eds.) (2006). A Handbook of the History of English. Blackwell.

Machan, T.W. - Scott, Ch. T. (eds) (1992). English in Its Social Contexts. Essays in Historical Sociolingusitics. OUP.

Mugglestone, L. (ed.) (2007) The Oxford History of English. OUP.

Bex & Richard J. Watts (eds) (1999) Standard English: the widening debate. London: Routledge.

Tematické handouty

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: UAAMALAM (17.09.2009)

seminar

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (23.01.2019)

Týden 1 

Úvod do problematiky.

Text: Nevalainen, Terttu, “Historical Sociolinguistics and Language Change” (in: van Kemenade – Los, pp. 1-26)

Týden 2 

Text: Corrie, Marilyn, “Middle English – Dialects and Diversity” (in: Mugglestone, pp. 86-120)

Týden 3 

TextTownend, Matthew, “Contacts and Conflicts: Latin, Norse and French” (in: Mugglestone, pp. 61-86)

Týden 4

TextSmith, Jeremy J., “From Middle to Early Modern English” (in: Mugglestone, pp. 120-147)

Týden 5 

TextBlank, Paula, “The Babel of Renaissance English” (in: Mugglestone, pp. 212-240)

Týden 6 

Text: Nevalainen, Terttu – Tieken-Boon van Ostade, Ingrid, “Standardisation in the History of English” (in: Hogg – Denison; pp. 271-311)

Týden 7 

TextTieken-Boon van Ostade, Ingrid, “English at the Onset of the Normative Tradition” (in: Mugglestone, pp. 240-274)

Týden 8 

TextMugglestone, Lynda, “English in the Nineteenth Century” (in: Mugglestone, pp. 274-304)

Týden 9 

TextUpton, Clive: „Modern Regional English in the British Isles“ (in: Mugglestone, pp. 305-333)

Týden 10 

TextBailey, Richard W.: „English Among the Languages“ (in: Mugglestone, pp. 334-359)

Týden 11 

TextMcArthur, Tom: „English World-wide in the Twentieth Century“ (in: Mugglestone, pp. 360-393)

Týden 12 

TextTrudgill, Peter: “Standard English: What It Isnʼt” (in: Bex & Watts, pp. 117-128)

Závěrečná diskuse.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK