PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
American and Canadian Literature: WWII to Present - AAA230167E
Anglický název: American and Canadian Literature: WWII to Present
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130163
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Justin Quinn, Ph.D.
doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil.
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil. (09.07.2023)
Stručná anotace předmětu <br>
přednáška: <br>
Začíná rozborem vývoje americké poezie v poválečné době, s důrazem na poezii "nové kritiky" (či akademické poezie), <br>
poezii "Confessional School" (Školy konfesijní poezie), "New York School" (Newyorské školy), <br>
L=A=N=G=U=A=G=E (jazykové poezie) a nového formalismu. Soustředí se také na individuální autory, včetně Elizabeth <br>
Bishopové, Jamese Merrilla, Allena Ginsberga a Roberta Lowella. Dále se zabývá rozvojem <br>
prózy, zejména románu, v dané době a také základními regionálními a etnickými literaturami (jižanská literatura, židovská <br>
literatura, afroamerická literatura - viz následující tematické okruhy). Důraz bude kladen zvláště <br>
na současnou literaturu. Přednáška se též zaměří na významné představitele amerického dramatu, zejména Arthura Millera, <br>
Tennesseeho Williamse, Sama Sheparda, Augusta Wilsona a Adrienne Kennedyovou, ve <br>
vztahu k zakladateli moderního amerického dramatu Eugenu O'Neillovi i k současným vývojovým tendencím.<br>
Tematické okruhy (pro přednášku i seminář, s výjimkou 10.):<br>
1. Básnictví v době nové kritiky<br>
2. "Confessional School" a "New York School"<br>
3. "L=A=N=G=U=A=G=E Poetry" a nový formalismus<br>
4. Jižanská literatura<br>
5. Židovská literatura v Americe<br>
6. Moderní a současná afroamerická literatura<br>
7. Drama v poválečné době<br>
8. Generace "beatniků"<br>
9. Současná americká literatura<br>
10. Kanadská literatura po 2. svět. válce<br>
seminář: <br>
Analýza vybraných kanonických děl dané doby se zaměřuje jak na jednotlivé texty, tak na širší otázky: historický a politický <br>
kontext, společenské a kulturní změny. Hlavní důraz se klade na spojitosti mezi politickými <br>
změnami šedesátých a sedmdesátých let a literaturou (tj. boj za občanská práva a afroamerická literatura, sexualita a <br>
feminismus ve dílech Merilla a Bishopové, atd). Důraz se v jednotlivých seminářích bude měnit <br>
podle odbornosti vyučujících, jako společné texty pro podrobnou analýzu budou vybrány zpravidla tři z následujících šesti <br>
děl: povídky Flannery O'Connorové, Invisible Man od Ralpha Ellisona, A Streetcar Named <br>
Desire od Tennesseea Williamse, The Crying of Lot 49 od Thomase Pynchona, vybrané básně od Elizabeth Bishopové a <br>
Johna Ashberyho (viz výběr v The Norton Anthology of American Literature). <br>
<br>
Studijní literatura a studijní pomůcky <br>
Učební texty:Procházka, Martin a kol., Lectures on American Literature (Praha: Karolinum, 2002)The Norton Anthology of <br>
American Literature, sv. I a II. (New York: Norton, 2001)Odborná literatura (výběr):Altieri, <br>
Charles. Self and Sensibility in Contemporary American Poetry (Cambridge: Cambridge UP, 1984).Baker, H.A., Jr. Blues, <br>
Ideology, and Afro-American Literature: A Vernacular Theory (Chicago: Univ. of Chicago Press, <br>
1984).----. Workings of the Spirit: The Poetics of Afro-American Women's Writing (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1993)<br>
Bersani, L. The Culture of Redemption (Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1990)Bigsby, <br>
Christopher, ed. Cambridge Companion to Arthur Miller (Cambridge: Cambridge UP, 1997)----., ed. Cambridge Companion to <br>
August Wilson (Cambridge: Cambridge UP, 2007)Boorstin, D., The Americans: the National <br>
Experience (New York: Random House, 1965)Bradbury, Malcolm a Richard, Ruland, Od puritanismu k postmodernismu <br>
(Praha: Mladá fronta, 1996)Breslin, Paul. The Psycho-Political Muse: American Poetry since the <br>
Fifties (Chicago: U of Chicago P, 1987)Gates, H.L., Jr. and N.Y. McKay et al. (eds.), The Norton Anthology of African <br>
American Literature (New York: W.W. Norton and Co., Inc., 1997)Gates, H.L., Jr. Figures in Black: <br>
Words, Signs, and the ?Racial' Self (Oxford: Oxford Univ. Press, 1987)----. The Signifying Monkey: A Theory of African-<br>
American Literary Criticism (New York: Oxford Univ. Press, 1989)Graham, M., ed. The Cambridge <br>
Companion to the African American Novel (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004)Haffenden, John. Viewpoints: Poets in <br>
Conversation (London: Penguin, 1985)Handley, W.R. Marriage, Violence, and the Nation in <br>
the American Literary West (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002)Hart, J.D., The Oxford Companion to American <br>
Literature (5th ed.) (New York: Oxford UP, 1983)Kalstone, D. Five Temperaments: Elisabeth <br>
Bishop, Robert Lowell, James Merrill, Adrienne Rich, John Ashbery (New York: Oxford University Press, 1977)----. Becoming <br>
a Poet: Elizabeth Bishop with Marianne Moore and Robert Lowell (New York: Farrar, Straus & <br>
Giroux, 1989)Longenbach, James. Modern Poetry After Modernism (New York: Oxford UP, 1997)Mizener, A., ed. F. Scott <br>
Fitzgerald: A Collection of Critical Essays (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc., 1963)<br>
Nelson, E.S. The Greenwood Encyclodedia of American Literature, 5 vols (Westport, CT: Greenwood Press, 2005)New <br>
Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Eds. Alex Preminger & T.V.F. Brogan (Princeton: <br>
Princeton UP, 1993)O'Malley, R., ed. New Essays on Invisible Man (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988)Patell, C.R.K.: <br>
Morrison, Pynchon, and the Problem of Liberal Ideology (Durham, N.C.: Duke Univ. Press, <br>
2001)Perelman, Bob. The Marginalization of Poetry: Language Writing and Literary History (Princeton: Princeton UP, 1996)<br>
Peterson, N.J. Toni Morrison: Critical and Theoretical Approaches (Baltimore: The Johns <br>
Hopkins Univ. Press, 1997)Procházka, M., Stříbrný, Z. a kol., Slovník spisovatelů, 2. vyd., (Praha: Libri, 2003)Rotella, G., <br>
ed., Critical Essays on James Merrill (New York: G.K. Hall, 1996)Roudané, Matthew. The <br>
Cambridge Companion to Sam Shepard (Cambridge: Cambridge UP, 2002)Shetley, V. After the Death of Poetry: Poetry and <br>
Audience in Contemporary America (Durham: Duke University Press, 1993)Spiegelman, <br>
Willard. The Didactic Muse: Scenes of Instruction in Contemporary American Poetry (Princeton: Princeton UP, 1989)<br>
Vendler, Helen. Soul Says: On Recent Poetry (Cambridge: Harvard UP, 1995)----. Part of Nature, <br>
Part of Us: Modern American Poets (Cambridge: Harvard UP, 1980)----. The Music of What Happens: Poems, Poets, Critics <br>
(Cambridge: Harvard UP, 1988)Weinstein, P.M., ed. The Cambridge Companion to William <br>
Faulkner (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995)Williams, T. (1993) "The Timeless World of a Play", L. Jacobus (ed.) <br>
The Bedford Introduction to Drama (New York: St. Martin's, 1993) <br>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK