PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Čtení anglických historických textů I: Staroanglické období - AAA130181
Anglický název: Reading of English Historical Texts I: Old English
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017 do 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA500111
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=762
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2011)

Seminár se zameruje na cetbu a analýzu staroanglických, stredoanglických a rane novoanglických textu ruzných žánru a
typu, prózy i poezie. Každý text se prezentuje v uceleném úseku opatren glosárem, filologickým aparátem a základními
informacemi o historickém ci literárnehistorickém významu textu. Cílem semináre je a) poskytnout širší empirickou bázi k
predmetu Dejiny anglického jazyka; b) umožnit hlubší filologické poznání ruzných historických podob anglictiny zájemcum o
historickou lingvistiku a stredovekou literaturu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (23.12.2017)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2011)

Základní literatura

Burrow, J.A. - Turville-Petre, T., A Book of Middle English, Oxford: Blackwell, 1992

Marsden, R. - Orchard, A.P., The Cambridge Old English Reader, Cambridge University Press, 2004

Görlach, M., Introduction to Early Modern English, Cambridge University Press 1991, repr. 1993

Doporu?ená literatura:

Blake, N., The English Language in Medieval Literature, London 1977

Mitchell, B., An Invitation to Old English and Anglo-Saxon England, Basil Blackwell, Oxford, 1994

Metody výuky -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2011)

seminá?

Sylabus -
Poslední úprava: BRUHOVA/PEDF.CUNI.CZ (22.08.2011)

Témata seminářů:

  • četba a analýza textů historiografických (kroniky)
  • četba a analýza textů právní povahy (zákony, zakládací listiny, závěti)
  • četba a analýza textů náboženské prózy (kázání, homilie, vzd?lavatelná próza)
  • četba a analýza textů soukromé korespondence
  • četba a analýza textů pozdně středověkého a renesančního dramatu
  • četba a analýza textů básnických
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK