Dějiny anglického jazyka I - AAA130071
Anglický název: History of the English Language I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 41 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=649
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Alena Novotná
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Neslučitelnost : AAAE0030A, AAA10030A, AAA100300
Prerekvizity : AAA230042
Záměnnost : AAA130070
Je neslučitelnost pro: AAAE0030A, AAA10030A
Je prerekvizitou pro: AAA130072
Je záměnnost pro: AAA230071, AAA10030A
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (10.04.2018)
Přednáška se v přehledu zabývá vnějšími i vnitřními dějinami angličtiny s důrazem jednak na nejvýznamnější sociální a kulturně-historické aspekty tohoto vývoje, jednak na proměnu jazykového systému v rámci lingvistické typologie. V těchto souvislostech a s oporou v biblických textech se probírá období staroanglické (7.-11. století), středoanglické (11.- 15. století) raně novoanglické (15.-18-století) a pozdně novoanglické (19.-20. století). Smyslem kursu je zprostředkovat studentům pochopení základních diachronních souvislostí a přirozeně tak doplňovat ostatní lingvistické discipliny, jež se zabývají synchronním popisem angličtiny. Seminář, zaměřený jako pokračovací k přednášce "Historický vývoj anglického jazyka", probírá témata přednášky soustavněji, podrobněji a na vyšší teoretické úrovni. Práce v semináři zahrnuje jak četbu a filologickou analýzu většího počtu historických biblických textů, tak prezentaci vybraných teoretických problémů z odborné literatury s diskusí a aplikací na konkrétní jazykový materiál ve cvičeních.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (08.12.2020)

Attendance is compulsory, max 3 absences per semester are allowed. Any additional absence during the pandemic must be remedied by additional work by individual arrangement with the course instructor. 

 

The maximum number of points to be gained in each semester is 50 and consists of:

  • up to 4 pts for each of the 3 in-class tests ;

  • up to 3 pts for each of the 3 assignments ;
  • up to 29 pts for the final written test after each semester (based on lecture questions and text analysis)

To pass for credit "zápočet" at the end of the semester, min. 14 points is required for the respective semester.

The grading of the exam "zkouška" at the end of the semester being: 45-50 pts - A/1; 39-44 pts - B/2; 33-38 pts - C/3 and less than 33- Fail.

Rules on in-class tests:

There are no re-sits for the in-class tests, nor are there any extra activities to gain additional points. Tests can only be taken on the announced dates in the seminars. If you cannot make it into your seminar on the date of the test, you may attend another seminar of that week or take the test in the office hours, but only by PRIOR (i.e. couple of days prior to the test) arrangement with your lecturer. The only exception are medical reasons. In any case, the test has to be taken in no more than two weeks after the original date of the test.

Literatura -
Poslední úprava: Bc. et Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

Literatura:

  • Bright, James Wilson, Frederic Gomes Cassidy, and Dick Ringler. Bright's Old English Grammar & Reader. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971

  • Campbell, Lyle. Historical Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press, 1998

  • Lass, Roger. The Shape of English: Structure and History. London: Dent 1987

  • Skalička, Vladimír and Petr Sgall. "Praguian typology of languages". In: Luelsdorff, Philip A. (ed.) Prague School of structural and functional linguistics: A short introduction. Amsterdam: John Benjamins, 1994. pp. 333–357

  • Vachek, J.: Standard English in Historical Perspective, Praha: SPN, 1991.

  • Vachek, J.: English Past and Present. An Introductory Course, Praha: SPN, 1991.

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (14.06.2010)

Témata probíraná v semináři:

1. Předmět a smysl historické lingvistiky. Lingvistika a filologie.

2. Genetická příbuznost mezi jazyky. Metody v historické lingvistice.

3. Jazyková typologie.

4. Strukturní typ angličtiny a jeho proměna v čase.

5. Grafika moderní angličtiny z historického hlediska.

6. Výslovnost moderní angličtiny z historického hlediska.

7. Morfologický systém moderní angličtiny z historického hlediska.

8. Syntax moderní angličtiny z historického hlediska.

9. Slovotvorba moderní angličtiny z historického hlediska.

10. Slovní zásoba angličtiny ve světle historie.

11. Jazyková změna ve fonologii, morfologii a syntaxi. Jazyková analogie.

12. Lexikální a sémantická změna.

13. Kontakt mezi jazyky.